การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งของ Finger Online Shopping เมื่อได้รับสินค้า โดยพนักงานจะทำการยืนยันเวลาก่อนดำเนินการจัดส่ง


หจก. วันอะกรี ออมทรัพย์ 078-2-65772-2

หจก. วันอะกรี กระแสรายวัน 078-1-11045-0


การดำเนินการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าถ้าส่งต่างจังหวัด เราจะทำการส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในวันเดียวกัน หากกรณีมีการติดตั้งด้วยจะมีทางทีมช่างนำสินค้า พร้อมการติดตั้งด้วยในวันถัดไป

หากทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยกรุณาส่ง Fax Slip มาที่เบอร์ 02-7347675

หรือติดต่อคุณ วันวิสา 02-7347680 Email: Fingerthailnad@hotmail.com