การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น ZK Thai01 ,LX17,LX50

    การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือลูกค้าต้องมีรหัสของพนักงานที่เป็นตัวเลขเท่านั้นเริ่มตั้งแต่ 1,2 ... เป็นต้นไปได้จำนวน 9-13 หลัก แต่เราสามารบันทึกเลขรหัสที่เราต้องการได้เลย เช่น 777,888,999 แต่ปรกติเครื่องจะรัน Number  1,2,3,4 ไปเรื่อยๆเลย แต่ถ้าบันทึกลงไปแล้วไม่ได้จดเลขรหัสไว้สามารถมาดูอีกทีได้โดยการให้พนักงานลองสแกนลายนิ้วมือเลขรหัสจะเสองขึ้นมาเอง


การบันทึกลายนิ้วมือพนักงาน


มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. กดไปที่ปุ่ม M/OK 
  2. มันจะเข้าเมนูแล้วเลือกที่ "ผู้ใช้" กดปุ่ม OK
  3. เลือก "เพิ่มผู้ใช้" แล้วกดปุ่ม OK
  4. ใส่รหัสพนักงานตามที่ต้องการ แต่ปรกติมันจะรันอัติโนมัติ 1,2,3,4...
  5. เลื่อนปุ่มลงมาที่ "บันทึกนิ้ว" กด OK ก็ให้วาง นิ้วเดียวกัน 3 ครั้ง เสร็จแล้วรอสักพัก มันจะเด้งกลับมาที่ปุ่ม "บันทึกนิ้ว" ถ้าจะสำรองก็กดเข้าไปอีก ทำได้คนละ 10นิ้วเลย
  6. หลังจากนั้นเลื่อนลงไปเรื่อย ถึงปุ่ม "ตกลง(OK)" แล้วกด OK ก็เรียบร้อยแล้วจ้า


การลบพนักงานออก