รายละเอียดสินค้า

  • รองรับลายนิ้วมือ 1,000 ลายนิ้วมือ และ 400 ใบหน้า

  • บันทึกรายการเข้า/ออกได้ 1000,000 รายการ

  • ดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk และ USB Cable และดึงผ่านอินเตอร์เน็ต

  • หัวอ่านลายนิ้วมือเป็นกระจกคริสตตัล แข็งแรงทนทาน

  • มีความสามารถในการสแกนใบหน้าได้เร็ว 1 วินาที

  • มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย / อังกฤษ

  • ใช้ร่วมกับระบบเปิด-ปิดประตู
อ่านแล้ว : 5512 View
ข้อมูลอ้างอิงจาก :  http://www.fingerthailand.com