รายละเอียดสินค้า

 • รองรับบัตร 800ใบ
 • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร
 • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และรหัส
 • เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือ รหัส
 • เป็นตัวควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว
 • ตั้งค่าเป็นเครื่องอ่านบัตรมีสัญญาณเอาท์พุทเป็น Wiegand 26 Bit


อุปกรณ์มีในชุด

 1.  Power Supply 2Amp (สำหรับ Control)
 2. Batterry 7.5 Ahm
 3. Magnatic Lock 600P+LZ (ชุดล็อก)
 4. Exit Switch Aluminum (ปุ่มกด)
 5. Carad Free 50 ใบอ่านแล้ว : 2686 View
ข้อมูลอ้างอิงจาก :  http://www.fingerthailand.com